ఆ అబ్బాయి రోడ్ మీద ఉన్నఅమ్మాయికి సడన్‌గా ముద్దు పెట్టి పరిగెత్తాడు..!! అసలు ఎమైందో చూడండి.

0
25


ఓ అమ్మాయి రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ వెళుతుంది. మధ్యలో కొంత మంది అమ్మాయిలతో మాట్లాడుతుంది. ఓపెన్ చేస్తే సడన్ గా ఒకడు వచ్చి ఆ అమ్మాయికి ముద్దు పెట్టి పరిగెడతాడు. దెబ్బకి అందరు షాక్. తరువాత ఏమీ జరిగిందో మీరు చూడండి.

Watch Video:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here